Poznań
Liceum ogólnokształcące
XVII Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 4 - G_IA2 (ARS-LEX)
Nazwa oddziału

 G_IA2 (ARS-LEX)

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Grupa klasy humanistycznej dla osób o takich zainteresowaniach z ukierunkowaniem na edukację filmoznawczą i medialną. Nauczanie języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym daje szerokie możliwości wyboru kierunków studiów. W tej grupie prowadzony będzie przedmiot uzupełniający - kino o świecie współczesnym, dzięki któremu edukacja historyczna i społeczna nabierze nieco innego wymiaru. Klasa jest objęta patronatem Instytutu Historii UAM. Corocznie we wrześniu uczniowie uczestniczą w edukacyjnym przeglądzie filmowym AFF-Era Filmowa organizowanym w Bydgoszczy.

Liczby godzin przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym:

język polski - 20 godz.,

historia - 10 godz.,

wiedza o społeczeństwie - 7 godz.