Poznań
Liceum ogólnokształcące
XVII Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 4 - G_IA1 (ARS-LEX)
Nazwa oddziału

 G_IA1 (ARS-LEX)

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Grupa klasy humanistycznej dla osób o takich zainteresowaniach z ukierunkowaniem na edukację teatralną. Nauczanie języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym daje szerokie możliwości wyboru kierunków studiów. Szczególną uwagę będziemy poświęcać, zgodnie z nazwą tej klasy, przygotowaniom do wyboru studiów prawniczych. W tej klasie proponujemy przedmiot uzupełniający – zajęcia teatralne, w ramach którego uczniowie będą mogli nauczyć się wyrażania ekspresji scenicznej, zapoznają się z rolami aktora i reżysera w teatrze, przygotują etiudy sceniczne i większe przedstawienia. Klasa jest objęta patronatem Instytutu Historii UAM

Liczby godzin przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym:

język polski - 20 godz.,

historia - 10 godz.,

wiedza o społeczeństwie - 7 godz.