Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące - G_1Ep Patronacka Klasa Medyczno-Psychologiczna - profil psychologiczny
Nazwa oddziału

 G_1Ep Patronacka Klasa Medyczno-Psychologiczna - profil psychologiczny

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

Dodatkowe wymagania

 Test kompetencji z języka angielskiego

Opis

Dlaczego tę ofertę kierujemy do Ciebie?

Jeśli marzysz o studiowaniu psychologii lub kognitywistyki i interesują Cię zagadnienia związane z ludzką psychiką to profil właśnie dla Ciebie!


Patronaty

Klasa objęta jest patronatem Instytutu Psychologii UAM, Wydziału Biologii UAM, Wydziału Chemii UAM oraz Wydziału Historii UAM. Współpracujemy również z Uniwersytetem Medycznym oraz Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej.


Możliwości kontynuacji nauki

Dobór przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym doskonale przygotowuje do egzaminu maturalnego, a zdobyta podczas nauki wiedza pozwoli z powodzeniem na studiowanie takich kierunków jak np. psychologia, psychologia biznesu, psychologia kliniczna, psychologia zdrowia, pedagogika, doradztwo zawodowe, socjologia, kognitywistyka, coaching, terapia zajęciowa i wiele innych.

Przedmioty rozszerzone

W grupie psychologicznej na poziomie rozszerzonym będziesz uczyć się języka polskiego, historii oraz języka angielskiego.


Przedmioty uzupełniające

Wśród przedmiotów uzupełniających znajdą się:  podstawy psychologii, biologiczne podstawy psychologii, przyroda oraz język łaciński.


Nauczanie dwujęzyczne

W ofercie szkoły znajdują się następujące przedmioty nauczane dwujęzycznie: historia, biologia, chemia, geografia, podstawy przedsiębiorczości, edukacja dla bezpieczeństwa oraz przyroda.
Matura zdawana na poziomie dwujęzycznym zwiększy Twoje szanse dostania się na wymarzony kierunek studiów.

Języki obce:

Pierwszy język obcy to język angielski nauczany na poziomie rozszerzonym w wymiarze 7 godzin tygodniowo, w tym 1 godzina tygodniowo z native speakerem.
Drugi język obcy
do wyboru (język niemiecki lub język hiszpański) nauczany międzyoddziałowo i zgodnie ze stopniem zaawansowania.


Dlaczego warto wybrać tę klasę?

W patronackiej klasie medyczno-psychologicznej zajęcia prowadzone będą metodami aktywizującymi oraz warsztatowymi. Umożliwią zrozumienie specyfiki myślenia psychologicznego oraz pozwolą przełożyć zdobytą wiedzę teoretyczną na interpretację zdarzeń z życia codziennego. Podczas nauki będziesz uczestniczyć w wykładach, warsztatach 
i ćwiczeniach prowadzonych na wyższych uczelniach w ramach umów partnerskich.