Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące - G_1D Patronacka Klasa Politechniczna - profil politechniczno-fizyczny
Nazwa oddziału

 G_1D Patronacka Klasa Politechniczna - profil politechniczno-fizyczny

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Chemia
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Informatyka

 Fizyka

Dodatkowe wymagania

 Test kompetencji z języka angielskiego

Opis

Dlaczego tę ofertę kierujemy do Ciebie?

Jeżeli interesujesz się przedmiotami ścisłymi i chciałbyś poszerzać swoją wiedzę – to klasa właśnie dla Ciebie. Znajdziesz się w grupie osób o sprecyzowanych zainteresowaniach matematycznych, fizycznych 
i informatycznych, planujących studia na kierunkach politechnicznych oraz uniwersyteckich.

Możliwości kontynuacji nauki na studiach wyższych

Dobór przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym doskonale przygotowuje do egzaminu maturalnego, a zdobyta podczas nauki wiedza pozwoli z powodzeniem na studiowanie takich kierunków jak  matematyka, informatyka, budownictwo, automatyka i robotyka, elektronika i komunikacja, mechatronika i budowa maszyn, energetyka, fizyka, elektrotechnika, akustyka, elektronika, fizyka techniczna, inżynieria zarządzania, bioinżynieria, logistyka, architektura i wiele innych.

Patronaty

Klasa objęta jest patronatami Wydziału Matematyki i Informatyki UAM, Wydziału Chemii UAM, Wydziału Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej, Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Collegium Da Vinci.

Przedmioty rozszerzone

W patronackiej klasie politechnicznej na poziomie rozszerzonym będziesz uczyć się matematyki, informatyki, fizyki oraz języka angielskiego.


Przedmiot uzupełniający:

Wśród przedmiotów uzupełniających znajduje się historia i społeczeństwo.

Fakultety dodatkowe:

W tej klasie w celu poszerzenia wiedzy uczniów prowadzone będą również dodatkowe fakultety: rysowanie martwej natury, postaci, kompozycji przestrzennej, grafika z wykorzystaniem Photoshop, Corel, robotyka
z oprogramowaniem 
Mindstorms, Raspberry.


Nauczanie dwujęzyczne:

W klasie politechnicznej przedmiotami nauczanymi dwujęzycznie będą matematyka, fizyka, geografia, podstawy przedsiębiorczości, historia
oraz historia i społeczeństwo.

Matura w języku angielskim zdawana na poziomie dwujęzycznym zwiększy Twoje szanse dostania się na wymarzony kierunek studiów.


Języki obce:

Pierwszy język obcy to język angielski nauczany na poziomie rozszerzonym w wymiarze 7 godzin tygodniowo, w tym 1 godzina tygodniowo z native speakerem.
Drugi język obcy
do wyboru (język niemiecki lub język hiszpański) nauczany międzyoddziałowo i zgodnie ze stopniem zaawansowania.


Dlaczego warto wybrać tę klasę?

Nauka w tej klasie pozwoli Ci na pogłębianie wiedzy i umiejętności 
z zakresu przedmiotów ścisłych oraz wykorzystanie tej wiedzy 
w sytuacjach praktycznych. Rozwiniesz umiejętność logicznego myślenia oraz posługiwania się technologią informacyjną niezbędną do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie. W ramach zajęć informatycznych realizowany będzie rozszerzony program wzmacniany zajęciami z grafiki komputerowej z wykorzystaniem oprogramowania Photoshop i Corel oraz zagadnieniami z robotyki z wykorzystaniem Mindstorms i Raspberry.

Nauka informatyki w zakresie rozszerzonym pozwoli Ci zdobyć umiejętności z zakresu tworzenia serwisów internetowych, prowadzenia usług informatycznych, tworzenia i administrowania bazami danych 
oraz programowania. Podczas nauki będziesz miał możliwość uczestniczenia w wykładach, warsztatach i ćwiczeniach na wyższych uczelniach w ramach umów partnerskich.