Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące - G_1Bw Patronacka Klasa Prawniczo-Medialna - profil z rozszerzoną wiedzą o społeczeństwie
Nazwa oddziału

 G_1Bw Patronacka Klasa Prawniczo-Medialna - profil z rozszerzoną wiedzą o społeczeństwie

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Wiedza o społeczeństwie

Dodatkowe wymagania

 Test kompetencji z języka angielskiego

Opis

Dlaczego tę ofertę kierujemy do Ciebie?

Jeśli Twoją  pasją są nauki humanistyczne i lingwistyczne, a marzenia ściśle związane z zawodem prawnika, dziennikarza, publicysty lub artysty – to klasa właśnie dla Ciebie. Profil ten pozwoli Ci stać się częścią niezwykle ciekawego świata literatury, kultury, sztuki, historii, socjologii oraz prawa. Zagadnienia polityczne staną się podstawą do interesujących 
i merytorycznych dyskusji, a język obcy przestanie być barierą 

w komunikacji.


Patronaty

Klasa jest objęta patronatem Wydziału Prawa i Administracji UAM, Wydziału Historii UAM, Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Wydziału Neofilologii UAM oraz Collegium Da Vinci. Ponadto nawiązana została współpraca z Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Wydziałem Anglistyki UAM oraz Sądem Okręgowym w Poznaniu.


Możliwość kontynuowania nauki

Profil ten umożliwia kontynuowanie nauki na takich kierunkach jak  prawo, historia, historia sztuki, intermedia, politologia, nauki społeczne, administracja, stosunki międzynarodowe, studia filologiczne, filmoznawstwo, studia aktorskie, montaż filmowy, organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, reżyseria, dziennikarstwo, psychologia, socjologia, historia sztuki, kulturoznawstwo i wiele innych. Ponadto przedmioty nauczane dwujęzycznie dają możliwość zdawania matury dwujęzycznej, która otwiera drogę do dalszej edukacji na zagranicznych uczelniach.


Przedmioty rozszerzone

W patronackiej klasie prawniczo-medialnej przedmioty nauczane
na poziomie rozszerzonym to: język polski, wiedza o społeczeństwie oraz
język angielski.


Przedmioty uzupełniające

Wśród przedmiotów uzupełniających znajdą się: podstawy prawa, podstawy autoprezentacji, retoryka, język łaciński oraz przyroda.


Nauczanie dwujęzyczne

W ofercie szkoły znajdują się następujące przedmioty nauczane dwujęzycznie: historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo, podstawy prawa, podstawy przedsiębiorczości, geografia, biologia
oraz przyroda.
Matura zdawana na poziomie dwujęzycznym zwiększy Twoje szanse dostania się na wymarzony kierunek studiów.


Języki obce:

Pierwszy język obcy to język angielski nauczany na poziomie rozszerzonym w wymiarze 7 godzin tygodniowo, w tym 1 godzina tygodniowo z native speakerem.
Drugi język obcy
do wyboru (język niemiecki lub język hiszpański) nauczany międzyoddziałowo i zgodnie ze stopniem zaawansowania.


Dlaczego wybrać tę klasę?

Udział w licznych wykładach z zakresu języka polskiego, historii i prawa umożliwi Ci poszerzenie wiedzy zdobytej na zajęciach, a warsztaty zachęcą do aktywności politycznej, społecznej i artystycznej. Podczas obserwacji rozpraw sądowych, a także uczestnictwa w rozprawach moderowanych, poznasz procedury i zagadnienia z zakresu polskiej jurysdykcji. Dzięki  debatom oksfordzkim nauczysz się prezentować swoje poglądy oraz prowadzić dyskusje.

Warsztaty dziennikarskie, aktorskie i fotograficzne wprowadzą Cię w świat szeroko pojętej kultury.