Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące - G_1A Akademicka Klasa Ekonomiczno-Językowa
Nazwa oddziału

 G_1A Akademicka Klasa Ekonomiczno-Językowa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

Dodatkowe wymagania

 Test kompetencji z języka angielskiego

Opis

Dlaczego tę ofertę kierujemy do Ciebie?

Jeżeli interesujesz się zagadnieniami związanymi z nowoczesnym marketingiem, przedsiębiorczością, ekonomią, geografią fizyczną 
lub społeczno-ekonomiczną, współczesnym światem biznesu, turystyką i rekreacją, stosunkami międzynarodowymi, handlem zagranicznym, dyplomacją lub chcesz pracować w strukturach unijnych to idealny kierunek dla Ciebie.

Patronaty

Na profilu ekonomiczno-językowym realizowany będzie program klasy akademickiej opracowany przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Ekonomicznego. Profil ten jest objęty patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki UAM, Wydziału Anglistyki UAM, Wydziału Neofilologii UAM. Ponadto współpracujemy z Wydziałem Nauk Geograficznych 
i Geologicznych UAM.

Możliwość kontynuowania nauki

Dobór przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym doskonale przygotowuje do egzaminu maturalnego, a zdobyta podczas nauki wiedza pozwoli z powodzeniem na studiowanie takich kierunków jak ekonomia globalna i menadżerska, handel i marketing, zarządzanie, reklama, public relations, bankowość i finanse, rachunkowość i finanse samorządowe, logistyka, cybernetyka ekonomiczna, ekonometria, gospodarka przestrzenna, geografia, geologia, inżynieria środowiska, leśnictwo, ochrona środowiska, biotechnologia, architektura krajobrazu, geoinformacja, turystyka i rekreacja, geodezja, stosunki międzynarodowe, handel zagraniczny, dyplomacja i stosunki konsularne oraz wiele innych.

Przedmioty rozszerzone

W klasie ekonomiczno-językowej na poziomie rozszerzonym będziesz uczył się matematyki, geografii oraz języka angielskiego.

Przedmioty uzupełniające

Wśród przedmiotów uzupełniających znajdą się: język angielski
i niemiecki w biznesie, lingwistyka matematyczna, ekonomia w praktyce, zasoby i ochrona
  środowiska oraz historia i społeczeństwo.

Nauczanie dwujęzyczne

Przedmiotami nauczanymi dwujęzycznie będą matematyka, geografia, podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, historia oraz historia
i społeczeństwo.

Matura  zdawana na poziomie dwujęzycznym zwiększy Twoje szanse dostania się na wymarzony kierunek studiów.

Języki obce:

Język angielski nauczany będzie na poziomie rozszerzonym w wymiarze 
7 godzin tygodniowo, w tym 1 godzina tygodniowo z native speakerem. 

Drugi język obcy to do wyboru język niemiecki lub hiszpański nauczany zgodnie ze stopniem zaawansowania.

Dlaczego warto wybrać ten profil?

Podczas nauki będziesz uczestniczyć w wykładach i warsztatach w ramach umów partnerskich oraz korzystać z zasobów bibliotecznych wyższych uczelni. Nauka na tym profilu pozwoli Ci pogłębić wiedzę z zakresu zagadnień ekonomicznych, kształtować przedsiębiorczą postawę, rozwijać kreatywność i zdolność planowania oraz działania w zespole. Dodatkowym walorem jest nauka języków obcych na poziomie rozszerzonym ukierunkowana na biznes, dyplomację i turystykę.