Poznań
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - G_1s3
Nazwa oddziału

 G_1s3

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Geografia

 Język obcy nowożytny

Dodatkowe wymagania

 karta sportowca

 książeczka zdrowia sportowca

 test sprawności sportowej

Opis

Klasa mistrzowska - wioślarstwo, kajakarstwo, pływanie (sporty wodne), hokej na trawie.

Przedmioty rozszerzone -biologia lub geografia  do wyboru przez ucznia od drugiej klasy. W przypadku zainteresowania  nauką innego przedmiotu w zakresie rozszerzonym zajęcia mogą się odbywać na indywidualnych, dodatkowych lekcjach, pozalekcyjnych. Język obcy nowożytny to j.angielski. Drugi język do wyboru - zajęcia międzyoddziałowe, zalecana kontynuacja.