Poznań
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego - G_1d-DA VINCI - akademicka
Nazwa oddziału

 G_1d-DA VINCI - akademicka

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

Opis

Klasa AKADEMICKA, w której na podstawie autorskich programów nauczania przedmiotów rozszerzonych realizowane są ZAJĘCIA DODATKOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO, HISTORII przez pracowników naukowych Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydziału Historycznego oraz Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa dzięki porozumieniu szkoły z UAM w Poznaniu w sprawie prowadzenia LICEUM AKADEMICKIEGO. Uczniowie podejmują liczne inicjatywy zgodnie z „Regulaminem klas akademickich”, organizując m.in. sesje popularnonaukowe, uczestnicząc w warsztatach, realizując PROJEKTY EDUKACYJNE z zakresu nauk społecznych, politycznych i humanistycznych. W przyszłości mogą podjąć takie kierunki studiów, jak np.: PRAWO, POLITOLOGIA, DZIENNIKARSTWO, NAUKI SPOŁECZNE, HISTORIA.
Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w konkursach, olimpiadach, m.in. w OLIMPIADZIE HISTORYCZNEJ, w OLIMPIADZIE LITERATURY i JĘZYKA POLSKIEGO, OLIMPIADZIE FILOZOFICZNEJ, w TURNIEJACH DEBAT PARLAMENTARNYCH i OKSFORDZKICH (w tym ogólnopolskich).
Dopełnieniem przedmiotów rozszerzonych w oddziale będzie realizacja PRZEDMIOTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH: EDUKACJA MEDIALNA (m.in. analiza różnych tekstów kultury medialnej) , KULTURA POLITYCZNA.