Poznań
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego - G_1c - LINUX - akademicka
Nazwa oddziału

 G_1c - LINUX - akademicka

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Informatyka

 Matematyka

 Fizyka

Opis

Klasa AKADEMICKA, w której na podstawie autorskich programów nauczania przedmiotów rozszerzonych realizowane są ZAJĘCIA DODATKOWE z INFORMATYKI, MATEMATYKI, FIZYKI  przez pracowników naukowych dzięki porozumieniu szkoły z UAM w Poznaniu oraz POLITECHNIKĄ POZNAŃSKĄ w sprawie prowadzenia LICEUM AKADEMICKIEGO.
Uczniowie podejmują liczne inicjatywy zgodnie z „Regulaminem klas akademickich”, organizując m.in. sesje popularnonaukowe. Ponadto korzystają z wykładów otwartych i warsztatów proponowanych przez inne poznańskie uczelnie wyższe, m.in. Politechnikę Poznańską.
Absolwenci klasy podejmują z powodzeniem STUDIA INFORMATYCZNE i POLITECHNICZNE. Uczniowie osiągają sukcesy w Olimpiadzie Informatycznej Mają możliwość uczestniczenia w konkursach, olimpiadach oraz projektach matematycznych i fizycznych (m.in. Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Informatyczna, Supermatematyk, projekty edukacyjne organizowane przy współudziale Politechniki Poznańskiej i UAM w Poznaniu).
Dopełnieniem przedmiotów rozszerzonych w oddziale będzie realizacja PRZEDMIOTU UZUPEŁNIAJĄCEGO: FIZYKA DOŚWIADCZALNA (podniesienie poziomu umiejętności z zakresu projektowania doświadczeń i eksperymentów oraz ich analizy).