Poznań
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego - G_1b - AVICENNA -akademicka
Nazwa oddziału

 G_1b - AVICENNA -akademicka

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

Opis

Klasa AKADEMICKA, w której na podstawie autorskich programów nauczania przedmiotów rozszerzonych realizowane są ZAJĘCIA DODATKOWE z BIOLOGII, CHEMII przez pracowników naukowych dzięki porozumieniu szkoły z UAM w Poznaniu w sprawie prowadzenia LICEUM AKADEMICKIEGO. Uczniowie biorą również udział w wykładach otwartych i projektach, przygotowywanych przez UNIWERSYTET MEDYCZNY w Poznaniu oraz korzystają  z ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH, organizowanych na terenie UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO.  Ponadto uczestniczą w wycieczkach edukacyjnych do instytutów badawczych. Przygotowują się do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych z zakresu biologii i chemii (m.in. do Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Chemicznej oraz ogólnopolskich konkursów chemicznych org. przez państwowe uczelnie wyższe).
Absolwenci klasy kontynuują naukę na KIERUNKACH PRZYRODNICZYCH i MEDYCZNYCH.
Dopełnieniem przedmiotów rozszerzonych w oddziale będzie realizacja PRZEDMIOTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH: FIZYKA MEDYCZNA, JĘZYK ŁACIŃSKI W NAUKACH MEDYCZNYCH I PRZYRODNICZYCH.