Poznań
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego - G_1a - PITAGORAS -akademicka
Nazwa oddziału

 G_1a - PITAGORAS -akademicka

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

Klasa AKADEMICKA, w której na podstawie autorskiego programu nauczania  realizowane są ZAJĘCIA DODATKOWE z MATEMATYKI  przez pracowników naukowych dzięki porozumieniu szkoły z POLITECHNIKĄ POZNAŃSKĄ w sprawie prowadzenia LICEUM AKADEMICKIEGO.
Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania w zakresie przedmiotów ścisłych, podejmują liczne inicjatywy zgodnie z „Regulaminem klas akademickich". Przygotowują się  do studiów politechnicznych, ale absolwenci klasy podejmują również naukę przedmiotów ścisłych na studiach uniwersyteckich. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w konkursach, olimpiadach oraz projektach matematycznych i fizycznych (m.in. Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Fizyczna, Supermatematyk, projekty edukacyjne organizowane przy współudziale Politechniki Poznańskiej i UAM w Poznaniu).
Dopełnieniem przedmiotów rozszerzonych w oddziale będzie realizacja PRZEDMIOTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH: FIZYKA DOŚWIADCZALNA (uzupełnienie i podniesienie poziomu umiejętności z zakresu projektowania doświadczeń i eksperymentów), NARZĘDZIA INFORMATYCZNE W PRZEDMIOTACH ŚCISŁYCH (wykorzystywanie profesjonalnych programów do tworzenia złożonych obliczeń, wzorów, wykresów).