Poznań
Liceum ogólnokształcące
XII Liceum Ogólnokształcące im. Marie Skłodowskiej - Curie - G_1c biologiczno-chemiczna
Nazwa oddziału

 G_1c biologiczno-chemiczna

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

Opis

Celem edukacji w tej klasie jest przygotowanie do studiów na Uniwersytecie Medycznym (np. na wydziale lekarskim, stomatologii, farmacji, analityce medycznej, pielęgniarstwie, położnictwie, ratownictwie medycznym, na wydziałach uniwersyteckich (np. biologii, chemii, biotechnologii, psychologii, pedagogice), na Uniwersytecie Przyrodniczym (np. na weterynarii, technologii żywienia), na Politechnice(np. analiza chemiczna, chemia), na Uniwersytecie Ekonomicznym na wydziale towaroznawstwa, na Akademii Wychowania Fizycznego(np. fizjoterapia, turystyka)

Uczniowie tego profilu dzięki współpracy z Wydziałem Biologii UAM biorą udział w Dniach Akademickich w czasie których odbywają się wykłady i zajęcia laboratoryjne.

Uczestniczą w wykładach i zajęciach na Wydziale Chemii UAM.

Prowadzona jest zielona szkoła, oraz zajęcia terenowe.

Odbywają się lekcje poza trenem szkoły w palmiarni, ogrodzie botanicznym, ogrodzie zoologicznym.

Na zajęciach w grupach odbywa się mikroskopowanie, w miarę możliwości zapraszamy pracowników uczelni wyższych na lekcje.

Młodzież bierze czynny udział w akcjach prozdrowotnych – profilaktyka raka szyjki macicy np. „Wybierz życie, pierwszy krok” oraz w akcjach społecznych np. „Drugie życie” promującej transplantacje, czy krwiodawstwo, także promującą przeszczep szpiku kostnego „Dar szpiku”.