Poznań
Liceum ogólnokształcące
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza - G_1B MKA
Nazwa oddziału

 G_1B MKA

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Informatyka

Opis

Matematyczna Klasa Akademicka (MKA) rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2014 roku we współpracy z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, a jej najważniejszym celem jest przygotowanie uczniów do startu w Olimpiadzie Matematycznej i innych konkursach. Uczniowie tej klasy, oprócz „zwykłych” lekcji matematyki (w pierwszej klasie aż pięć godzin tygodniowo) mają również dwie dodatkowe godziny, które raz w tygodniu prowadzi dla nich pracownik naukowy z WMI UAM. Ponadto w każdą sobotę mają możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez doświadczonego nauczyciela matematyki ze Szczecina Pana Adama Neugebauera – opiekuna wielu laureatów i finalistów Olimpiady Matematycznej. W ciągu roku szkolnego zaplanowano także cykl wykładów, które specjalnie dla uczniów tej klasy przygotowali pracownicy Wydziału Matematyki i Informatyki