Poznań
Liceum ogólnokształcące
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza - G_1A IKA
Nazwa oddziału

 G_1A IKA

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Informatyka

Opis

Informatyczna Klasa Akademicka (IKA) działa we współpracy z Wydziałem Informatyki Politechniki Poznańskiej od 2006 roku i jest kontynuacją wieloletniej tradycji funkcjonowania klas informatycznych w VIII LO. W 1989 roku, powstała pierwsza klasa z autorskim programem nauczania informatyki opracowanym przez nauczycieli naszej szkoły. Uczniowie z klas IKA biorą udział w wykładach organizowanych przez Politechnikę Poznańską, a także w całotygodniowych warsztatach „Tygodnia Informatyki IKA”, które mają charakter konkursu sprawdzającego  praktyczne umiejętności programowania. Dodatkowo klasa ma specjalny program, przygotowany pod kątem udziału w Olimpiadzie Informatycznej i innych konkursach, a także pod kątem studiowania informatyki. Uczniowie, mimo, że nie są jeszcze studentami mogą zaliczyć przedmiot „Wstęp do informatyki” z pierwszego roku studiów na Wydziale Informatyki PP.

Corocznie, przy największej ilości maturzystów zdających informatykę na poziomie rozszerzonym osiągamy najwyższą średnią w województwie. Mamy również najliczniejszą reprezentację w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Informatycznej i w innych konkursach.