Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 42 - G_1BA
Nazwa oddziału

 G_1BA

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Wiedza o społeczeństwie

Opis

Oddział ogólnodostępny, wielozawodowy: lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz, sprzedawca, kucharz cukiernik, piekarz, fryzjer, krawiec, ślusarz, stolarz, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji urządzeń sanitarnych.