Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 9 - G_1ab/O
Nazwa oddziału

 G_1ab/O

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Opis

Klasa patronacka OPEL/CITROEN - część zajęć praktycznych odbywać się będzie
w autoryzowanych serwisach :

- OPEL SZPOT w Poznaniu, ul. Kaliska 2
- OPEL SZPOT w Swarzędzu-Jasinie, ul. Wrzesińska 191
- EWA SZPOT CITROEN w Swarzędzu-Jasinie, ul. Wrzesińska 176