Poznań
Technikum
Technikum Samochodowe - G_1dt/H
Nazwa oddziału

 G_1dt/H

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Geografia

Opis

Klasa patronacka HONDA/VOLVO - część zajęć praktycznych oraz praktyki
zawodowe w klasie 3 odbywać się będą w autoryzowanych serwisach:
- "Karlik" Poznań, ul. Kaliska 26/28
-  "Karlik" Poznań-Baranowo, ul. Poznańska 30