Poznań
Technikum
Technikum Samochodowe - G_1at/T
Nazwa oddziału

 G_1at/T

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Geografia

Opis

Klasa patronacka TOYOTA MOTOR POLAND - część zajęć praktycznych oraz praktyki
zawodowe w klasie 3 odbywać się będą w autoryzowanych serwisach:
- Toyota "POZNAŃ CENTRUM" w Poznaniu, ul. Bobrzańska 5
 - BOŃKOWSCY AUTO Sp. z o.o. w Komornikach, ul. Platynowa 2
- ASD TOYOTA "UKLEJA"  w Suchym Lesie, ul. Obornicka 132
W ubiegłym roku aby dostać się do tego oddziału minimalna liczba punktów wynosiła 69.