Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXXII Liceum Ogólnokształcące - G_LC
Nazwa oddziału

 G_LC

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Biologia

 Chemia

Opis

klasa prozdrowotna

Zdrowy styl życia jest dla Ciebie ważny, otaczający Cię świat jest Twoją pasją? Interesujesz się naukami przyrodniczymi i wiążesz z nimi swoją przyszłość? Chciałbyś poznać zasady prawidłowego żywienia, marzysz o zostaniu dietetykiem zawodowo lub wyłącznie dla własnej satysfakcji…
W klasie prozdrowotnej spojrzysz na świat przez „przyrodnicze okulary”…


Języki obce: Język angielski (I język) - obowiązkowy, Język niemiecki (II język), Język hiszpański (II język),  Język rosyjski (II język).  Nauka wybranego przez ucznia drugiego języka obcego jest możliwa pod warunkiem, że zbierze się określona liczba osób chcąca uczyć się danego języka obcego i reprezentująca podobny poziom.