Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXXII Liceum Ogólnokształcące - G_LB
Nazwa oddziału

 G_LB

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Język obcy nowożytny

 Historia

Opis

klasa interpersonalna

Jesteś otwarty na drugiego człowieka, chcesz zgłębić tajniki mediacji i negocjacji? Interesują Cię psychologia i relacje międzyludzkie? Chcesz poznać inne kultury, uczestnicząc w wymianach międzynarodowych?
Klasa interpersonalna czeka na Ciebie…

PROPONOWANE KIERUNKI DALSZEGO KSZTAŁCENIA:
pedagogika, psychologia, marketing i reklama, filologia, socjologia, resocjalizacja, dziennikarstwo, komunikacja społeczna, kierunki artystyczne, politologia

WSPÓŁPRACA:
Polskie Centrum Mediacji w Poznaniu, Collegium Wratislaviense we Wrocławiu


Języki obce: Język angielski (I język) - obowiązkowy, Język niemiecki (II język), Język hiszpański (II język),  Język rosyjski (II język).  Nauka wybranego przez ucznia drugiego języka obcego jest możliwa pod warunkiem, że zbierze się określona liczba osób chcąca uczyć się danego języka obcego i reprezentująca podobny poziom.