Poznań
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 12 - G_1B-2 MEDYCZNA
Nazwa oddziału

 G_1B-2 MEDYCZNA

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Biologia
 • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

Opis

Klasa medyczna powstała z myślą o licealistach, którzy są zainteresowani naukami medycznymi i przyrodniczymi oraz chcą doskonalić znajomość języka niemieckiego. Klasa będzie podzielona na dwie grupy językowe

 

Klasa MEDYCZNA 2 objęta jest patronatem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Wydziału Biologii UAM w Poznaniu a także Republiki Federalnej Niemiec w ramach partnerstwa szkolnego Centrali Kształcenia Obcokrajowców – Partnerschule der Zentrallstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA). Uczniowie tej klasy mają możliwość przystąpienia do bezpłatnego egzaminu na certyfikat językowy Deutsches Sprachdiplom Stufe II (DSD II), co pozwala na podjęcie studiów na uczelniach w Niemczech a w przyszłości zwiększa szansę na zatrudnienie.

 

Przedmioty dodatkowe: Biologia doświadczalna, Chemia doświadczalna, Fizyka doświadczalna i Fizyka w medycynie z autorskimi programami nauczania, uzupełniają wiedzę o elementy zagadnień akademickich, co gwarantuje bardzo dobre przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego, do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz do studiowania na uczelniach wyższych.

 

Profesjonalnie wyposażone pracownie naukowe, z których uczniowie korzystają podczas lekcji, pozwalają im samodzielnie wykonywać eksperymenty badawcze, doświadczenia chemiczne i obserwacje mikroskopowe.

 

Od pierwszej klasy uczniowie uczestniczą w:

 

 • wykładach, seminariach, warsztatach naukowych organizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu i Wydział Biologii UAM w Poznaniu,
 • wykładach otwartych Wydziału Chemii UAM w Poznaniu,
 • konkursach przedmiotowych z biologii i chemii,
 • Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Chemicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu, Olimpiadzie Ekologicznej,
 • Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki,
 • Ogólnopolskim Forum Młodych Chemików,
 • Dniach Akademickich na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu
 • Konkursie Naukowym E(x)plory,
 • wymianie z Kaiser-Wilhelm und Ratsgymnasium w Hanowerze,
 • dodatkowych lekcjach z native-speakerem w ramach przygotowania do DSD II,
 • przygotowaniach do projektu „Jugend debattiert international”, doskonaląc wyrażanie własnych poglądów w języku niemieckim.

 

Średni wynik egzaminów maturalnych z chemii i z biologii uzyskiwany co roku przez uczniów tej klasy należy do najwyższych wyników w Poznaniu.* Dzięki temu absolwenci II LO plasują się na pierwszej liście rankingowej na kierunkach: lekarskim i lekarsko-dentystycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.**

 

Absolwenci zostają studentami między innymi takich kierunków jak: lekarski, farmacja, weterynaria, biotechnologia, biologia, chemia i psychologia.

 

Jeśli już na etapie liceum pragniesz przeprowadzić syntezę aspiryny lub paracetamolu, zbadać dokładnie budowę serca ssaka oraz chcesz spotkać naukowców na wykładach i warsztatach na poznańskich uczelniach i w naszej szkole a dodatkowo biegle władać językiem niemieckim – ta klasa jest stworzona dla Ciebie!

 

* źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

** i stanowią najliczniejszą grupę studentów ze szkół wielkopolskich (źródło: dane uzyskane przez szkołę z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu)