Poznań
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 12 - G_1A PRAWNICZA
Nazwa oddziału

 G_1A PRAWNICZA

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Język obcy nowożytny

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Proces nauczania w klasach PRAWNICZYCH skoncentrowany jest na przygotowaniu do studiów uniwersyteckich, w kraju i za granicą, na takich kierunkach jak: prawo, politologia, stosunki międzynarodowe, nauki społeczne, filologia polska, filologie obce, europeistyka, historia, sztuka, filmoznawstwo, dziennikarstwo oraz inne kierunki humanistyczne.


Wyboru przedmiotu nauczanego na poziomie rozszerzonym (HISTORIA lub WIEDZA O SPOŁECZŃSTWIE) uczeń dokonuje po klasie I.

 

Klasa objęta jest programem Edukacji Prawnej, którego celem jest propagowanie wśród młodzieży wiedzy na temat porządku prawnego oraz poszerzanie jej świadomości prawnej, dzięki wykładom i zajęciom warsztatowym prowadzonym w cyklu trzyletnim przez praktyków zawodów prawniczych – sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych.

 

Przedmioty dodatkowe: prawo, retoryka i stylistyka praktyczna, dzieje ustrojów politycznych, logika

 

Do klasy PRAWNICZEJ zapraszamy młode osoby o szeroko pojętych uzdolnieniach i zainteresowaniach humanistycznych oraz językowych, pragnących je rozwijać w takich dziedzinach jak prawo, kultura, sztuka, literatura, historia oraz języki obce.

 

Patronat nad klasą sprawuje Instytut Filologii Romańskiej UAM, w ramach którego odbywają się comiesięczne spotkania z wykładowcami poznańskiej romanistyki, prowadzącymi zajęcia poświęcone wielu różnym aspektom języka, kultury, sztuki i literatury francuskiej i francuskojęzycznej.

 

W program klasy PRAWNICZEJ wpisana jest także międzynarodowa wymiana młodzieży, organizowana we współpracy z francuskim Liceum Saint Louis w Saumur. Chętnym uczniom klasy drugiej umożliwiamy także semestralny pobyt w Saumur oraz naukę w Liceum Saint Louis.

 

Klasa PRAWNICZA ściśle współpracuje z Wydziałem Prawa i Administracji UAM, Okręgową Izbą Radców Prawnych, Prezesem Sądu Apelacyjnego, Stowarzyszeniem Sędziów Iustitia oraz Okręgową Radą Adwokacką w Poznaniu.

 

Uczniowie klasy PRAWNICZEJ są aktywnymi uczestnikami wielu projektów w zakresie przedmiotów rozszerzonych oraz finalistami i laureatami olimpiad przedmiotowych, m. in. takich jak Olimpiada Wiedzy o Prawie, Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka, Olimpiada Wiedzy o Swobodach i Wolnościach Obywatelskich, Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej, Olimpiada Historyczna, Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, Olimpiada Języka Francuskiego, Olimpiada Języka Angielskiego, Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej Gwiezdny Krąg, Olimpiada Artystyczna. Od kilku lat stanowią trzon Szkolnego Klubu Debat Oksfordzkich, odnoszącego sukcesy w zawodach międzyszkolnych i ogólnopolskich.

 

Uczniowie klasy PRAWNICZEJ angażują się w następujące projekty i wydarzenia:

 • wykłady otwarte na Wydziale Prawa i Administracji UAM
 • lekcje prawnicze w ramach współpracy z Sądem Apelacyjnym, Okręgową Izbą Radców Prawnych oraz Okręgową Rada Adwokacką.
 • Młodzieżowy Klub Historyczny im. Kazimierza Moczarskiego
 • warsztaty BohaterON poświęcone historii Powstania Warszawskiego
 • projekt Przywróćmy Pamięć
 • Program Interdyscyplinarny „KinoSzkoła” (wykłady, seanse, dyskusje, historia kina, interpretacje filmów) we współpracy z CK Zamek w Poznaniu.
 • Realizacja filmów i projektów artystycznych w ramach Szkolnego Towarzystwa Filmowego im. H. Modrzejewskiej (współpraca z CK Zamek w Poznaniu)
 • Culturiada – konkurs wiedzy o krajach romańskich (Francja, Hiszpania, Włochy)
 • Konkurs Prozy i Poezji Francuskiej
 • Konkurs Piosenki Francuskiej
 • konkurs Zostań Tłumaczem Literatury
 • Przegląd Licealnych Teatrów Francuskojęzycznych w Teatrze Polskim
 • lekcje muzealne w CK Zamek oraz w Muzeum Narodowym w Poznaniu
 • wystawy malarstwa oraz fotografii, wizyty w muzeach (Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Żydów Polskich, Galeria Arsenał etc.)
 • obchody Dni Frankofonii w Domu Bretanii i w Instytucie Filologii Romańskiej UAM

 

Wszystkich pasjonatów historii, miłośników literatury i pięknej polszczyzny, osoby realizujące swój potencjał poprzez naukę języków obcych, twórczość literacką i artystyczną lub wiążące swoją przyszłość z uprawianiem jednego z zawodów prawniczych serdecznie zapraszamy do klasy PRAWNICZEJ! Gwarantujemy szeroki wachlarz możliwości rozwijania i pogłębiania zainteresowań humanistycznych oraz solidne przygotowanie do egzaminów maturalnych, będących wstępem do studiów wyższych na prestiżowych uczelniach wyższych w kraju i zagranicą.