Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu - G_1A teatralno-filmowa
Nazwa oddziału

 G_1A teatralno-filmowa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Język obcy nowożytny

 Historia

Opis

Klasa teatralno-filmowa przygotuje Cię do pracy i studiów wymagających zaawansowanych umiejętności interpersonalnych, biegłego i poprawnego posługiwania się językiem polskim i angielskim oraz umiejętności autoprezentacji i wystąpień publicznych. Rozwiniesz tu swoje zainteresowania filmem, teatrem, literaturą, a także innymi dziedzinami kultury i sztuki.

Przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, historia.

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. angielski, historia.