Poznań
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej - G_1G Akademicka psychologiczno - prawnicza
Nazwa oddziału

 G_1G Akademicka psychologiczno - prawnicza

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

Opis

Klasa psychologiczno-prawnicza objęta została patronatem Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i przeznaczona jest zarówno dla osób zainteresowanych szeroko pojmowaną psychologią, jak

i prawem. Klasa została bowiem tak zaprojektowana, aby uczniowie mieli możliwość studiowania w przyszłości na między innymi takich kierunkach jak psychologia, prawo, politologia, dziennikarstwo, pedagogika, socjologia, resocjalizacja, kulturoznawstwo, filozofia.

W ramach dodatkowych zajęć uczniowie uczestniczą w wykładach i warsztatach psychologicznych oraz prawniczych, prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę.


Języki obce nauczane są w systemie międzyoddziałowym:

1 język (3 godziny tygodniowo):
- angielski kontynuacja lub kontynuacja na poziomie zaawansowanym

2 język (2 godziny tygodniowo w systemie międzyoddziałowym) do wyboru:
- francuski, hiszpański, rosyjski - od podstaw
- niemiecki od podstaw lub kontynuacja