Poznań
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej - G_1A Akademicka Ekonomiczna
Nazwa oddziału

 G_1A Akademicka Ekonomiczna

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Wiedza o społeczeństwie
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

 Język obcy nowożytny

Opis

Akademicka klasa ekonomiczna  objęta jest patronatem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i działa jako profil matematyczno-geograficzny z rozszerzonym językiem angielskim. Jest to klasa przeznaczona dla uczniów szczególnie zainteresowanych szeroko pojętą ekonomią i jej rozwojem.

Uczniowie klasy akademickiej uczestniczą w zajęciach i wykładach otwartych UE, mają możliwość korzystania  z zasobów Biblioteki Głównej uczelni oraz mogą uczestniczyć w pracach studenckich kół naukowych. Pracownicy naukowi UE prowadzą zajęcia kierunkowe w naszej szkole w ramach realizowanego programu nauczania. Profil przeznaczony jest dla uczniów zainteresowanych głównie studiami ekonomicznymi i prawniczymi na Uniwersytecie Ekonomicznym, na wydziałach Ekonomii, Gospodarki Międzynarodowej, Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Towaroznawstwa i Zarządzania oraz na UAM na wydziale Prawa i Administracji.


Języki obce nauczane są w systemie międzyoddziałowym:

1 język (poziom rozszerzony w układzie 3/6/6 godzin tygodniowo w kolejnych latach):
- angielski kontynuacja lub kontynuacja na poziomie zaawansowanym

2 język (2 godziny tygodniowo w systemie międzyoddziałowym) do wyboru:
- francuski, hiszpański, rosyjski - od podstaw
- niemiecki od podstaw lub kontynuacja