Poznań
Liceum ogólnokształcące
X Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 8 - G_1J FILMOWO-TEATRALNA
Nazwa oddziału

 G_1J FILMOWO-TEATRALNA

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Język obcy nowożytny

 Historia

Opis

> JĘZYKI: I- J.ANGIELSKI II- DO WYBORU J. NIEMIECKI, HISZPAŃSKI, FRANCUSKI

> PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:  JĘZYK  POLSKI, JĘZYK ANGIELSKI, HISTORIA

>  WSPÓŁPRACA Z : WYDZIAŁEM FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ UAM – INSTYTUTEM FILMU MEDIÓW I SZTUK AUDIOWIZUALNYCH, WYDZIAŁEM HISTORYCZNYM UAM, ZUS, IPN , TEATRAMI POZNAŃSKIMI,(wykłady, warsztaty i seminaria)

>  PRZYKŁADOWE KIERUNKI STUDIÓW PO TEJ KLASIE TO: KIERUNKI W SZKOŁACH FILMOWYCH I TEATRALNYCH, EUROPEISTYKA, GEODEZJA, ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, KULTUROZNAWSTWO, FILMOZNAWSTWO I KULTURA MEDIÓW, KOGNITYWISTYKA, ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM.