Poznań
Liceum ogólnokształcące
X Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 8 - G_1G1 POLITECHNICZNA
Nazwa oddziału

 G_1G1 POLITECHNICZNA

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

> JĘZYKI: I- J.ANGIELSKI II- DO WYBORU J. NIEMIECKI, HISZPAŃSKI, FRANCUSKI

> PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: MATEMATYKA, FIZYKA

>  WSPÓŁPRACA Z : WYDZIAŁEM  MATEMATYKI I INFORMATYKI UAM,   UNIWERSYTETEM EKONOMICZNYM W POZNANIU.

>  PRZYKŁADOWE KIERUNKI STUDIÓW PO TEJ KLASIE: INFORMATYKA, MECHATRONIKA, AUTOMATYKA I ROBOTYKA, ENERGETYKA, ELEKTROTECHNIKA, BUDOWNICTWO, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, ASTRONOMIA, REŻYSERIA DŹWIĘKU, FIZYKA MEDYCZNA