Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXI Liceum Ogólnokształcące - G_1C_Psychologiczno - pedagogiczna
Nazwa oddziału

 G_1C_Psychologiczno - pedagogiczna

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Wiedza o społeczeństwie

 Język obcy nowożytny

Opis

Klasa psychologiczno - pedagogiczna to propozycja dla uczniów, którzy chcą aktywnie i profesjonalnie pomagać innym. Powstała z myślą o kandydatach zainteresowanych głębszym zrozumieniem mechanizmów funkcjonowania człowieka oraz poszerzaniem wiedzy o relacjach społecznych. Przyszłym psychologom
i pedagogom proponujemy wykłady oraz seminaria w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej z którą nasza szkoła współpracuje. Dla chętnych prowadzone jest również Koło Psychologiczne. W ramach przedmiotu uzupełniającego: podstawy psychologii i pedagogiki uczniowie zapoznają się z różnymi dziedzinami wiedzy psychologicznej oraz poznają podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania. Studia psychologiczne lub pedagogiczne otwierają możliwość pracy w tak atrakcyjnych zawodach jak: psycholog, osobisty trener (coach), terapeuta uzależnień, psychoterapeuta, nauczyciel, doradca zawodowy czy negocjator. Natomiast do uczniów, którzy widzą swoją przyszłość w dziennikarstwie, polityce, branży marketingowej
i reklamowej adresujemy wykłady na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM oraz atrakcyjne zajęcia z zakresu literatury.

– przedmioty rozszerzone: język polski, WOS, język obcy

– przedmioty uzupełniające: podstawy psychologii i pedagogiki