Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXI Liceum Ogólnokształcące - G_1B_Prozdrowotna
Nazwa oddziału

 G_1B_Prozdrowotna

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Wiedza o społeczeństwie

 Język obcy nowożytny

Opis

Klasa prozdrowotna to sprawdzona i ciesząca się popularnością propozycja dla uczniów wybierających naukę w naszym liceum. Kierujemy ją do osób, którym bliska jest sentencja łacińska: „W zdrowym ciele – zdrowy duch”; do osób wiedzących, że troska o zdrowie fizyczne przynosi korzyści w sferze ducha: poprawia samopoczucie i dodaje wiary we własne siły. Naszym celem będzie przede wszystkim promowanie zdrowego stylu życia, ale również przekazanie wiedzy o relacjach społecznych, tak ważnych we współczesnym świecie.

Mamy nadzieję, że wycieczki dydaktyczne, warsztaty na temat zdrowego odżywiania czy wykłady specjalistów poświęcone profilaktyce chorób cywilizacyjnych okażą się ciekawą formą zajęć dla uczniów. Proponujemy też udział w różnorodnych akcjach profilaktycznych, a także naukę udzielania pierwszej pomocy. Decyzja o podjęciu kształcenia w klasie prozdrowotnej może być pierwszym krokiem do zdobycia tak cennych obecnie zawodów jak: rehabilitant, fizjoterapeuta, dietetyk, pielęgniarka, ratownik medyczny, technik farmacji czy asystent stomatologii lub protetyk.

– przedmioty rozszerzone: biologia, WOS, język obcy

– przedmioty uzupełniające: edukacja zdrowotna