Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 18 - G_1b_kierowca_mechanik
Nazwa oddziału

 G_1b_kierowca_mechanik

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Opis

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kierowca mechanik będzie przygotowany

do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) prowadzenia pojazdów samochodowych;

2) wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy;

3) prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy;

4) wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;

5) oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.

6) ważnym elementem kształcenia stanie się również język obcy ukierunkowany

zawodowo.

Uczeń w trakcie nauki zdaje zewnętrzny egzamin z kwalifikacji /A.69/ eksploatacja środków transportu drogowego:

Obsługa środków transportu drogowego

nauka trwa 3 lata