Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 27 - G_1AB_elektryk
Nazwa oddziału

 G_1AB_elektryk

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny
 • Informatyka

Opis

ELEKTRYK
Kwalifikacje w zawodzie:

 • EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Wymagane badania lekarskie


Zadania zawodowe

 • Pomiary badań i kontroli.
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych.
 • Instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie układów energoelektronicznych.
 • Stosowanie skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć.
 • Dobieranie, instalowanie i sprawdzanie środków ochrony przeciwporażeniowej.
 

Umiejętności absolwenta

Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia kończący naukę w naszej szkole w zawodzie elektryk potrafi:

 • zaprojektować proste układy elektryczne
 • wykonać instalacje elektryczne
 • montować, naprawiać maszyny i urządzenia elektryczne
 • odczytać schematy ideowe, montażowe, rysunki techniczne elementów konstrukcyjnych
 • wykonywać pomiary instalacji elektrycznej
 • zastosować skuteczną ochronę urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć
 • wykorzystywać literaturę techniczną i multimedialną, ze szczególnym uwzględnieniem norm, katalogów, poradników.