Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 - G_1OO_Operator obrabiarek skrawających
Nazwa oddziału

 G_1OO_Operator obrabiarek skrawających

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Geografia

Opis

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH
Zadaniem operatora obrabiarek skrawających jest obsługa maszyn skrawających takich jak tokarka, czy frezarka - konwencjonalne i CNC. W zakresie obowiązków jest ustawianie i mocowanie narzędzi, zadbanie o jakość elementów, które wykonuje, bieżąca kontrola pracy maszyny, ustawianie odpowiednich narzędzi w magazynie obrabiarki, serwisowanie obrabiarki konwencjonalnej i CNC oraz ich diagnostyka. Czasami w gestii operatora leży także wprowadzanie korekty błędów, czy programowanie maszyny. 

 Zawód operator obrabiarek skrawających to nauka 1 kwalifikacji:
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

Więcej informacji o zawodzie na naszej stronie internetowej: