Poznań
Technikum
Technikum Elektroniczno-Mechaniczne - G_1C_Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Nazwa oddziału

 G_1C_Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Informatyka

Opis

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
KIERUNEK JEDYNIE DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW
Technik OZE to wysokiej klasy specjalista

z zakresu obsługi i naprawy, a także projektowania i konstruowania systemów energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii.
Jeśli wiążesz swoją przyszłość z pracą w firmie zajmującej się najnowocześniejszymi rozwiązaniami
w branży instalatorskiej, jeśli myślisz o własnej firmie - to dodatkowe zajęcia w naszym Technikum w ramach tej specjalizacji są właśnie dla Ciebie.
 
Zawód Technik OZE - nowoczesne systemy grzewcze to nauka 2 kwalifikacji:
ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Więcej informacji o zawodzie na naszej stronie internetowej: