Poznań
Liceum ogólnokształcące
X Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 8 - G_1F LINGWISTYCZNA
Nazwa oddziału

 G_1F LINGWISTYCZNA

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Geografia

 Historia

Opis

> JĘZYKI: I- J.ANGIELSKI II- DO WYBORU J. NIEMIECKI, HISZPAŃSKI, FRANCUSKI

>PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: J.ANGIELSKI, ,GEOGRAFIA, HISTORIA

>  WSPÓŁPRACA Z : WYDZIAŁEM NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA UAM, WYDZIAŁEM HISTORYCZNYM UAM, WYDZIAŁEM PRAWA I ADMINISTRACJI UAM, WYDZIAŁEM NEOFILOLOGII UAM, IPN (wykłady, warsztaty i seminaria)

>  PRZYKŁADOWE KIERUNKI STUDIÓW PO TEJ KLASIE TO: FILOLOGIE JĘZYKÓW OBCYCH, PRAWO, PSYCHOLOGIA, PEDAGOGIKA, ARCHEOLOGIA, ETNOLOGIA, LINGWISTYKA STOSOWANA, TURYSTYKA I REKREACJA, KOMUNIKACJA EUROPEJSKA, EKONOMIA I ZARZĄDZANIE, GEOGRAFIA, GEOLOGIA, ASTRONOMIA