Poznań
Technikum
Technikum Geodezyjno-Drogowe - G_1G_technik_geolog
Nazwa oddziału

 G_1G_technik_geolog

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Geografia

Opis