Poznań
Technikum
Technikum Geodezyjno-Drogowe - G_1TS_technik_poj._sam.
Nazwa oddziału

 G_1TS_technik_poj._sam.

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Geografia

Opis