Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 - G_B1B
Nazwa oddziału

 G_B1B

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Opis

Magazynier – logistyk to nowy, atrakcyjny zawód w branży magazynowo- logistycznej. Stworzony dla młodzieży kreatywnej, odpowiedzialnej, otwartej na zmiany, konsekwentnej w realizacji zadań i gotowej do podjęcia zatrudnienia w jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się segmentów gospodarki.
W trakcie 3-letniego kształcenia oraz praktycznej nauki zawodu zdobędziesz umiejętności związane z obsługą magazynów oraz realizacją wszelkich procesów magazynowych.
Będziesz potrafił m.in. rozróżniać rodzaje magazynów i zapasów, prowadzić dokumentację magazynową, optymalnie zagospodarować przestrzeń magazynową poprzez odpowiedni dobór wyposażenia magazynowego oraz urządzeń do wykonywania transportowych czynności magazynowych, przechowywać towary z uwzględnieniem asortymentu oraz terminów ich przechowywania, a także monitorować
stany zapasów magazynowych, realizować przyjęcia towarów, reklamacje oraz przeprowadzać inwentaryzację.

Absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie, nie tylko w magazynach małych i średnich przedsiębiorstw, ale także dużych centrach magazynowo – logistycznych, których ze względu na dynamiczny rozwój branży, a także jej rosnące znaczenie, wciąż przybywa.