Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXXI Liceum Ogólnokształcące - G_L1B - policyjna
Nazwa oddziału

 G_L1B - policyjna

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Język obcy nowożytny

 Geografia

Opis

Oddział porządku publicznego zwany popularnie "policyjnym", pod patronatem Komendy Wojewódzkiej Policji jest ofertą skierowaną do młodych ludzi cechujących się wysoką kulturą osobistą, dobrą sprawnością fizyczną oraz tych, którzy chcieliby przygotować się do pracy w służbach porządku publicznego (policja, ochrona itp.).
W toku nauki uczeń będzie doskonalić swoją sprawność fizyczną, umiejętność pływania (zwiększona ilość godzin wychowania fizycznego) oraz poznawać podstawy samoobrony. Będzie również uczestniczyć w zajęciach pozaszkolnych i obozach prowadzonych przez nauczycieli i policjantów.
Oprócz ogólnego wykształcenia jako absolwent tej klasy będzie przygotowany do podjęcia nauki w szkołach policyjnych (przygotowanie do egzaminów), szkołach ochroniarskich oraz innych wymagających wysokiej sprawności fizycznej (będziesz mieć również możliwość uzyskania certyfikatu I stopnia z zakresu ochrony).
Ukończenie klasy nie gwarantuje pracy w policji, ale absolwent zostanie wyposażony
w umiejętności, które pozwolą na związanie swojej dalszej drogi zawodowej z policją.