Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXXI Liceum Ogólnokształcące - G_L1C - kosmetyczna
Nazwa oddziału

 G_L1C - kosmetyczna

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Język obcy nowożytny

 Biologia

Opis

Klasa kosmetyczna dedykowana jest uczniom, którzy chcą rozwijać swoje uzdolnienia w kierunku kosmetologii, stylizacji i wizażu oraz chcieliby swoją przyszłość związać z branżą kosmetyczną.

Program nauczania pozwoli absolwentom tego kierunku skuteczniej starać się o pracę w gabinetach kosmetycznych, salonach odnowy biologicznej, sklepach czy firmach kosmetycznych.

Uczeń może zostać specjalistą, który wykonuje zabiegi w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej, udziela porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej, a także pozyskuje informacje o nowościach i trendach rozwojowych w kosmetyce. Zdobyta wiedza i umiejętności będą mogły być rozwijane na studiach stosownie do indywidualnych możliwości, zainteresowań i predyspozycji.