Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXXI Liceum Ogólnokształcące - G_L1A - strażacka
Nazwa oddziału

 G_L1A - strażacka

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Język obcy nowożytny

 Chemia

Opis

Oddział zarządzanie bezpieczeństwem kryzysowym zwany dalej oddziałem ratowniczo-pożarniczym skierowany jest do młodych ludzi cechujących się dobrą sprawnością fizyczną, chętnych do działania i mających świadomość odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa narodowego.
W toku nauki uczniowie będą doskonalić swoją wytrzymałość fizyczną poprzez zajęcia lekkoatletyczne, technikę pływania stylami sportowymi i ratowniczymi oraz testy sprawnościowe. Nabędą także wiedzę między innymi z zakresu obrony cywilnej. W całym cyklu kształcenia rozszerzeniu ulegną zajęcia z: przysposobienia obronnego, fizyki, biologii, chemii oraz wychowania fizycznego.
Absolwenci szkoły, oprócz kończącego edukację egzaminu maturalnego, będą posiadali niezbędne umiejętności do podjęcia pracy w charakterze urzędnika obrony cywilnej, dodatkowo będą wyposażeni w umiejętności ratowniczo-pożarnicze.