Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 - G_1ak
Nazwa oddziału

 G_1ak

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Opis

Kandydat wybiera jeden język obcy: angielski lub niemiecki lub francuski.

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy zdobyli kwalifikacje w zawodzie kucharz, mogą:
- podjąć pracę we wszystkich typach zakładów gastronomicznych: restauracjach, barach, kawiarniach, stołówkach,
Uczniowie przyjęci do tego oddziału odbywają praktyki w zakładach gastronomicznych lub w szkole