Poznań
Liceum ogólnokształcące
XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich - G_1/6 Profil Polska Wschód
Nazwa oddziału

 G_1/6 Profil Polska Wschód

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Drugi język obcy nowożytny

 Historia

Opis

Klasa o profilu Polska-Wschód jest skierowana do osób zainteresowanych językiem rosyjskim, historią i kulturą Rosji i rosyjskiego obszaru językowego. Poszerza zainteresowania w zakresie historii i daje możliwość nauki na UAM na Filologii Rosyjskiej i w Instytucie Wschodnim w Poznaniu