Poznań
Liceum ogólnokształcące
XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich - G_1/5 Profil matematyczno-geograficzno-informatyczny
Nazwa oddziału

 G_1/5 Profil matematyczno-geograficzno-informatyczny

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Informatyka

 Geografia

Opis

Klasa przeznaczona jest dla uczniów szczególnie  zainteresowanych matematyką, informatyką i geografią. Klasa przygotowuje do studiów na uczelniach technicznych, ekonomicznych i przyrodniczych. Matematyka i geografia są przedmiotami rekrutacyjnymi na wielu kierunkach uczelni wyższych.