Poznań
Liceum ogólnokształcące
XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich - G_1/2 Profil lingwistyczny
Nazwa oddziału

 G_1/2 Profil lingwistyczny

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Język obcy nowożytny

 Drugi język obcy nowożytny

 Geografia

Opis

Klasa adresowana jest do młodzieży szczególnie  zainteresowanej nauką języków obcych. Uczniowie mają szansę rozwijania swoich umiejętności lingwistycznych na poziomie rozszerzonym zarówno z języka angielskiego jak i niemieckiego. Sprawności językowe doskonalimy nie tylko w ramach zajęć w szkole, ale też podczas wymiany ze szkołą w Bonn, wyjazdów krajoznawczych czy warsztatów. Klasa przygotowuje nie tylko do podjęcia studiów na kierunkach filologicznych, ale przede wszystkim do podniesienia swoich kwalifikacji na rynku pracy.