Poznań
Liceum ogólnokształcące
XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich - G_1/1 Profil biologiczno - chemiczny
Nazwa oddziału

 G_1/1 Profil biologiczno - chemiczny

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Matematyka

Opis

Klasa przeznaczona jest dla uczniów szczególnie zainteresowanych biologią i chemią. Klasa przygotowuje do studiów na uczelniach medycznych, przyrodniczych i technicznych. Biologia, chemia oraz matematyka są przedmiotami punktowanymi przy rekrutacji na wielu kierunkach uczelni wyższych.  Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażone dwie pracownie chemiczne i jedną biologiczną. Od klasy pierwszej realizowany jest chemia na poziomie rozszerzonym. Od klasy drugiej wszystkie lekcje biologii i chemii realizowane są w grupach, co zwiększa indywidualizację procesu nauczania oraz umożliwia samodzielne wykonywanie eksperymentów chemicznych w technice SSC.