Poznań
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny - G_1G
Nazwa oddziału

 G_1G

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

 Język obcy nowożytny

Opis

Klasa matematyczno-geograficzna.