Poznań
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny - G_1F
Nazwa oddziału

 G_1F

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

Klasa matematyczno-fizyczna.