Poznań
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny - G_1C
Nazwa oddziału

 G_1C

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

Opis

Klasa biologiczno-chemiczna.