Poznań
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny - G_1A
Nazwa oddziału

 G_1A

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Język obcy nowożytny

Opis

Klasa humanistyczna