Poznań
Liceum ogólnokształcące
XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi - G_1F psychologiczno-pedagogiczny
Nazwa oddziału

 G_1F psychologiczno-pedagogiczny

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Wiedza o społeczeństwie
  • Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Wiedza o społeczeństwie

 Biologia

Opis

Jeśli interesują Cię mechanizmy rządzące zachowaniem człowieka oraz zagadnienia związane z szeroko pojętą edukacją, to ta klasa jest adresowana właśnie do Ciebie. Psychologia i pedagogika należą do grona nauk społecznych, które nieodzowne łączą się z innym dziedzinami nauki. Dlatego postanowiliśmy stworzyć klasę, która wyposaży uczniów w wiedzę pozwalającą na zrozumienie biologicznych i społecznych czynników warunkujących rozwój i zachowanie człowieka. Proponujemy naukę biologii oraz WOS-u na poziomie rozszerzonym Taki dobór przedmiotów daje wiele możliwości podczas rekrutacji na studia wyższe. Ponadto klasa objęta jest patronatem Uniwersytetu Przyrodniczego, w ramach tej współpracy odbywają się wykłady, warsztaty oraz zajęcia laboratoryjne prowadzone przez pracowników tej uczelni. W klasie drugiej proponujemy naukę dwóch autorskich przedmiotów: Pedagogika (obejmująca najważniejsze zagadnienia z dziedziny tej nauki) oraz Elementy prawa (współpraca z Wydziałem Prawa i Administracji UAM, Sądem Okręgowym w Poznaniu i Okręgową Izbą Radców Prawnych)W klasie trzeciej proponujemy naukę stworzonego specjalnie dla naszych uczniów przedmiotu Matematyczna reaktywacja, którego celem jest przygotowanie do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki. Pierwszym językiem obcym nauczanym w oddziale jest język angielski, a drugim język niemiecki (kontynuacja) albo język hiszpański (od podstaw).